શબ્દસંહિતા Blog

0

વાંસળીમાં એવું શું..

શ્યામ કહે, વાંસળીમાં એવું શું ફૂંકે કે આખ્ખું ગોકુળ ભાન ભૂલે! રાધા ને ગોપીની આંખોમાં થોકબંધ આંસુનાં મોતીડાં ઝૂલે ! રાધીકા રઘવાઈ, ભવભવથી બંધાઈ તારા શમણે એ રાત જાગે! હોય કુંજવનની ડાળી કે યમુનાની...

0

જાગીને જોયું શમણું હતું

જાગીને જોયું શમણું હતું પણ કહી શકાય નમણું હતું. આભે એક ચાંદરણુ હતું પાથરવા ફરસે કયાં પાથરણુ હતું? ચાંદ તારા વચ્ચે આમ તો અટક્યો નથી પણ થાય શું? ઇચ્છાઓનુ પણ એક પરગણું હતું. એકલો...