Category: નિલેશ બગથરિયા  “નીલ “

0

જાગીને જોયું શમણું હતું

જાગીને જોયું શમણું હતું પણ કહી શકાય નમણું હતું. આભે એક ચાંદરણુ હતું પાથરવા ફરસે કયાં પાથરણુ હતું? ચાંદ તારા વચ્ચે આમ તો અટક્યો નથી પણ થાય શું? ઇચ્છાઓનુ પણ એક પરગણું હતું. એકલો...